Oecon i Odense#gør det endnu federe at være oecon

Om foreningen

Oecon I Odense er en forening for økonomistuderende i Odense og har til formål at gøre det federe at være økonomistuderende i Odense, ved at lave faglige, festlige og andre sociale arrangementer. Disse mange arrangementer bliver arrangeret af foreningens udvalg; Fagligt Forum, Festudvalget, Rusudvalget og Studietursudvalget, som har hver deres type af arrangementer.

  • Fagligt Forum – Står for at lave faglige og sociale arrangementer for de økonomistuderende i Odense
  • Festudvalget – Står for de mange sjove og festlige arrangementer på økonomistudiet
  • Rusudvalget – Frivillige økonomi- og matematikøkonomi studerende, som står for at give de nyekommende den bedst tænkelige studiestart
  • Studietursudvalget – Står for de sociale og lærerige studieture


Foreningens opbygning

Oecon I Odense består af en bestyrelse og de 4 ovenstående udvalg, som du kan se i vores organisationsdiagram;

Organisationsdiagram

Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges hvert år på generalforsamlingen der afholdes i periode 15/9-15/10. Her gennemgås det forgangne år, det kommende år, der vælges en ny bestyrelse og der er mulighed for at få diskuteret aktuelle problemstillinger og hvad der skal ske i foreningen fremover.
Bestyrelsen arbejder med de overordnede ting for forening, så som hjemmeside, samarbejde med instituttet, hvervning af medlemmer til bestyrelsen og udvikling af foreningen. Hvis du kunne være interesseret i at høre mere om bestyrelsen er du velkommen til at kontakte nogen fra bestyrelsen eller skrive til formand@oeconiodense.dk.Bestyrelsen

Kunne du have lyst til at fremme studieaktiviteten for de økonomistuderende? Tøv ikke med at kontakte os her

Morten Lisberg Mouritzen
Morten Lisberg Mouritzen
9. semester
Formand
formand@oeconiodense.dk
Emma Klinke
Emma Klinke
3. semester
Kasserer
oekonomi@oeconiodense.dk

Peter Holst Jacobsen
Peter Holst Jacobsen
3. semester
Kasserer
oekonomi@oeconiodense.dk
Ida Overgård Nielsen
Ida Overgård Nielsen
7. semester
Repræsentant for Fagligt Forum
fagligtforum@oeconiodense.dk

Emma L. Andersen
Emma L. Andersen
9. semester
Repræsentant for Festudvalget
festudvalget@oeconiodense.dk
Lene Have-Hansen
Lene Have-Hansen
7. semester
Repræsentant for Rusudvalget
rusudvalget@oeconiodense.dk

Annika Toftegaard Vander
Annika Toftegaard Vander
7. semester
Menigt medlem
Lisa Cecilie Brenz
Lisa Cecilie Brenz
5. semester
Menigt medlem

Ayaanle Jama
Ayaanle Jama
5. semester
Menigt medlem
Gajan Ratnam
Gajan Ratnam
5. semester
Menigt medlem

Maria Aundal
Maria Aundal
3. semester
Menigt medlem