Oecon i Odense#gør det endnu federe at være oecon

Om foreningen

Oecon I Odense er en forening for økonomistuderende i Odense og har til formål at gøre det federe at være økonomistuderende i Odense, ved at lave faglige, festlige og andre sociale arrangementer. Disse mange arrangementer bliver arrangeret af foreningens udvalg; Fagligt Forum, Festudvalget, Rusudvalget og Studietursudvalget, som har hver deres type af arrangementer. Du kan læse mere om hvert enkelt udvalg ved at klikke ind på de specifikke undersider.

  • Fagligt Forum – Står for at lave faglige og sociale arrangementer for de økonomistuderende i Odense
  • Festudvalget – Står for de mange sjove og festlige arrangementer på økonomistudiet
  • Rusudvalget – Frivillige økonomi- og matematikøkonomi studerende, som står for at give de nye bachelorstuderende den bedst tænkelige studiestart
  • Studietursudvalget – Står for de sociale og lærerige studieture

Læse mere om OEC´s privtalivspolitik Foreningens opbygning

Oecon I Odense består af en bestyrelse og de 4 ovenstående udvalg, som ses i organisationsdiagrammet;

Organisationsdiagram

Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges hvert år på generalforsamlingen, der afholdes i perioden 15/9-15/10. Her gennemgås det forgangne år, det kommende år, der vælges en ny bestyrelse, samt muligheden for at få diskuteret aktuelle problemstillinger og hvad der skal ske i foreningen fremover.
Bestyrelsen arbejder med de overordnede ting for foreningen, så som hjemmeside, samarbejde med instituttet, forbedring af medlemsskabet og dets fordele samt udvikling af foreningen. Hvis du kunne være interesseret i at høre mere om bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte nogen fra bestyrelsen eller skrive til formand@oeconiodense.dk eller oeconiodense@oeconiodense.dkBestyrelsen

Kunne du have lyst til at fremme studieaktiviteten for de økonomistuderende? Tøv ikke med at kontakte os her

 

Maria Aundal
Maria Aundal
6. semester
Formand
oekonomi@oeconiodense.dk
Jeppe Brik Larsen
Jeppe Brik Larsen
6. semester
Kasserer
oekonomi@oeconiodense.dk

Kristina Brohave
Kristina Brohave
6. semester
Repræsentant for Fagligt Forum
fagligtforum@oeconiodense.dk
Ida Andersen
Ida Andersen
8. semester
Repræsentant for Festudvalget
festudvalget@oeconiodense.dk

Frederik Grønholdt Schytte
Frederik Grønholdt Schytte
6. semester

Repræsentant for Rusudvalget

Casper Kragh Holm
Casper Kragh Holm
4. semester
Dataansvarlig

Abdullah Ahmad
Abdullah Ahmad
6. semester

Menigt medlem

Cecilie Vikkelsøe Hansen
Cecilie Vikkelsøe Hansen
8. semester
Menigt medlem

Nikolai Kølle
Nikolai Kølle
2. semester

Menigt medlem

Stine Bang Larsen
Stine Bang Larsen
2. semester
Menigt medlem