Om Fagligt Forum


Fagligt Forum

Fagligt Forum er ansvarlig for primært at arrangere faglige arrangementer i løbet af studieåret.

Det gælder blandt andet kurser, oplæg og besøg fra virksomheder eller færdiguddannede Oecon’er og Mat.Øk’ere samt andre spændende arrangementer, som henvender sig til dig som økonomistuderende.

Hvert år arrangeres to virksomhedsbesøg – Ét mindre virksomhedsbesøg, der som udgangspunkt foregår i Odense, samt ét større virksomhedsbesøg som foregår rundt omkring i Danmark. Her besøges virksomheder og organisationer med relevante jobmuligheder for færdiguddannende Oecon’er og Mat.Øk’ere. Igennem disse virksomhedsbesøg og oplæg arbejder Fagligt Forum for at danne bro mellem din uddannelse og ”den virkelige verden”, så du kan få et indblik i, hvordan den teori du bruger på studiet kan bruges i erhvervslivet.

Udover faglige arrangementer, ønsker Fagligt Forum også at danne rammer for nye sociale relationer på tværs af årgangene. Derfor arrangeres også sociale arrangementer i løbet af studieåret. Dette har tidligere været en spilaften eller et grill-arrangement samt en juleafslutning.

Fagligt Forum er netop blevet genoprettet, så i år har DU en unik mulighed for at være med til at skabe et nyt Fagligt Forum. Vores ambitioner er, at Fagligt Forum med tiden skal rumme både frivillige Oecon- og Mat.Øk- studerende på både bacheloren og kandidaten.

Har du nogle spørgsmål, kommentarer eller forslag til kurser, aktiviteter eller lignende, så er du meget velkommen til at sende en mail til fagligtforum@oeconiodense.dk eller tage fat i en af de nedenstående medlemmer.Anton Lillesø Bentzen
Anton Lillesø Bentzen
3. semester
Formand
Cecilie Brock Mejdahl
Cecilie Brock Mejdahl
3. semester
Formand

Nadia Thode Sørensen
Nadia Thode Sørensen
5. semester
Næstformand