Danmarks Rederiforening er en arbejdsgiver- og brancheorganisation for danske rederier søger to studentermedhjælpere. Foreningen har ca. 50 medarbejdere og beskæftiger sig med et bredt spektrum af interessevaretagelse over for myndigheder og organisationer i og uden for Danmark. Huset varetager også sekretariatsfunktionen for Rederiforeningen af 2010 og Bilfærgernes Rederiforening, og endelig er foreningen repræsenteret i Bruxelles.

Dine opgaver:
Den ene studentermedhjælper vil være en del af Rederiforeningens erhvervspolitiske afdeling og du vil komme til at beskæftige dig med mange forskellige opgaver, fx politisk analyse, kommunikation, baggrundsresearch, deltagelse i møder, informationsovervågning og -søgning samt opgaver knyttet til den daglige drift. Den anden studentermedhjælper vil være tilknyttet sekretariatet for Danish Maritime Days- et banebrydende maritimt arrangement på dansk grund. Her vil du skulle indgå i sekretariatets daglige opgaver, herunder baggrundsresearch, invitationsforberedelse samt – koordinering, forberedelse af bestyrelsesmøder samt taleskrivning.

Læs hele jobopslaget her:

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Job_og_karriere/Jobbank.aspx?/job/491303/danmarks-rederiforening/politik-og-skibsfart

 

Ansøgningsfrist: 8/5-2014

Referatet af den ordinære generalforsamling den 10. oktober 2013 er nu tilgængeligt via følgende link:

Bestyrelsesmøde 10.10.13

 

Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning søger 2 cand. oecon. kandidatstuderende som faglige mentorer. Den faglige mentor skal fungere som faglig sparringspartner for en studerende på SDU i Odense der ligeledes læse cand. oecon., og som er tilknyttet SPS (Specialpædagogisk støtte), og som derfor læser under særlige vilkår.

 

Opgaver som faglig mentor kan indebære:

 

 • Faglig sparring
 • Planlægning og strukturering af pensum
 • Erfaringsudveksling af egne brugbare eksamensforberedelser
 • Erfaringsudveksling af egne brugbare læsemetoder

 

Vi ønsker en faglig mentor med:

 

 • Gode faglige kvalifikationer
 • En tillidsvækkende og sympatisk fremtoning
 • Tålmodighed i mødet med et andet menneske

 

Vi kan tilbyde et arbejde med:

 

 • Fleksibilitet og frihed
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling
 • En timeløn på 203 kr. samt ½ times betalt forberedelse til alle timer
 • Mulighed for supervision

 

Hvis du er interesseret:

 

Send en kortfattet ansøgning med vedhæftet karakterudskrift og CV til sekretær Mette Ina Jensen på meje@dpu.dk

R-kursus

(see english version below.. :) )

Har du lyst at lære grundliggende funktionalitet i “R”, som er tiden mest populære statiske software system, så sæt kryds i kalenderen lørdag den 26. oktober..!

I løbet af kurset vil du få indblik i hvordan du kan behandle data, lave ofte anvendte udregninger og grafer, samt implementere logik i små programmer. Du vil også lære at installere og indlæse forskellige ekstra “pakker” som udvider den grundlæggende funktionalitet i R. Formålet er desuden at se hvordan R fungerer, så du i løbet af studiet nemmere vil kunne lære og forstå de beregningsmetoder der anvendes i forskellige fag.

Kursets niveau er introducerende, men der kan være elementer som selv øvede kan have gavn af.

Kurset vil blive afholdt af Stefan Bache

Tidspunkt: kl. 9-16 i lokale Uxxx

Pris: 50 kr.

TILMELDING SENEST onsdag den 23. oktober – dette gøres på følgende måde

1. Overfør beløb (50 kr.) til konto.

Reg.nr. 5479

Kontonr. 3433029

HUSK navn og semester

 

2. Send en mail til: fagligtforum@oeconiodense.dk med navn, semester. Først når I har modtaget svar på denne mail er tilmeldingen gået igennem!

Vi håber at se mange af jer – så tag dine medstuderende med..:)

__________________________________________________________________________________

R course

Are you looking to learn the basics of “R”, the very hyped and popular statistical software system, then reserve Saturday, October 26th.

During the course you will be introduced to data management, common computations and graphics, and learn to implement logic in small applications. Furthermore, you will learn how to extend R by installing add-on packages. For new students the course may give a first impressions about the software which will be used in several courses.

The level of the course is introductory, although there may be a few tips for intermediate to advanced users.

The course will be held by Stefan Bache

Time: 9:00 am – 4:00 pm in room Uxxx

Price: 50 kr.

 

Enrollment no later than Wednesday 23. October – this is done in the following way

1. Transfer amount (50 kr) to the account:

Reg.nr. 5479

Kontonr. 3433029

REMMBER name and semester

2. Send an email to: fagligtforum@oeconiodense.dk with the name, semester. Only after you have received response on this mail the sign-up process is gone through!

 

We hope to see many of you – so bring your fellow students.

Kan du som SDU’er begå dig på et internationalt topuniversitet?
Tirsdag d. 29. oktober i undervisningsfri holder ph.d.-studerende Martin Nielsen et oplæg med fokus på de skarpeste uddannelsesprogrammer i Økonomi i verden. Oplægget vil blandt andet afdække:

1. Niveauet,
2. Hvad det kræver at komme af sted,
3. Fordele og ulemper ved udfordringen.

Hvis du overvejer, at læse på et topprogram i Økonomi, eller bare er interesseret i et internationalt perspektiv på din danske uddannelse, så er dette oplæg et must.

Martin Nielsen er ph.d.-studerende i Økonomi ved SDU. Han afsluttede det ene år af den toårige danske kandidatuddannelse ved at læse MSc Economics ved UCL. Til foråret rejser han til UC Berkeley i et halvt år for at være en del af deres økonomiske institut. Du kan læse mere om Martin påhttp://martinecon.com/.

 

Tilmelding: Event på facebook

ØkonoMisk festUdvalg søger nye medlemmer

ØkonoMisk festUdvalg søger nye frivillige medlemmer som har lyst til at bidrage til et bedre studiemiljø på Økonomi.

Du studerer Økonomi enten på bachelor eller kandidat delen. Du er glad, udadvendt, initiativrig, opfindsom og frem for alt en festlig person, som er villig til at indgå i et team med andre festglade mennesker.

Du har som medlem ansvar for at planlægge og arrangere fester på Økonomi i løbet af året. Dette indebærer bl.a. forberedelse, oppyntning, oprydning og indkøb som varetages i samarbejde med de øvrige medlemmer. Du er som medlem af festudvalget ambassadør for dit semester og derfor forventer vi at du aktivt promoverer festudvalgets fester blandt dine medstuderende. Vi forventer endvidere at du deltager i fester såvel som festudvalgsmøder.

Det vi kan tilbyde dig er en masse sjov og spas, samt muligheden for at udvide dit netværk.

Hvis dette lyder som noget for dig, så send en kort beskrivelse af dig selv og begrund hvorfor du anser dig selv som et godt festudvalgsmedlem. Angiv gerne semester og linje. Ansøgningen skal sendes til oekonomiskfestudvalg@hotmail.comsenest d. 1. oktober. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Nicklas Adrian Stewart på 31 62 44 32 eller Keld Jensen på 51 29 49 40.

SKÅÅÅL

ØkonoMisk festUdvalg

 

***English version***

Economic Party Committee seeks new members

The Economic Party Committee seeks new voluntary members who want to contribute to a better student environment on Economics (cand.oecon).

You are an undergraduate or graduate student on Economics. You are happy, open-minded, enterprising, and resourceful and above all a joyful person who is willing to join a team with other party people.

You are as a member responsible for planning and organize parties on Economics during the year. This includes preparation, decorations, cleaning and shopping which is organized in cooperation with the other members. You are as a member of the party committee an ambassador for your semester and therefore we expect you to actively promote party committee events among your fellow students. We also expect that you participate in the parties held as well as meetings in the party committee.

What we can offer you is a lot of fun and laughter, and the opportunity to expand your network.

If this sounds interesting to you, please send a short description of yourself and explain why you consider yourself as a good party member. Please state semester and profile. The application must be sent to oekonomiskfestudvalg@hotmail.com no later than 1 October. If you have any questions please feel free to contact Nicklas Adrian Stewart on 31 62 44 32 or Keld Jensen on 51 29 49 40.

Cheers

Economic Party Commitee

 

 

 

 

GCMS Trading Course

Do you have an interest for trading or finance? Are you considering GCMSs Trading Course which will supply you with technical knowledge and a practical insight into banking? Read our short interview with Akeel Elhakim, former Mathematics-Economics student at SDU in Odense, where he tells about his experience and the key takeaways from the course.

The interview is available in both Danish and English.

Interview in Danish

Interview in English

FOR FIRST TIME at SDU – GCMS Trading Diploma

Dear SDU students,

We hope that you had a great holiday!

GCMS will visit SDU to hold a two-day course on September 29 – 30. This is the basic diploma program in trading and thereby suitable for everyone that would like to learn more about the capital markets. No previous trading experience is required, but the program is intense and will provide lots of hands-on experience.

The course will supply you with technical knowledge and a practical insight into banking. You will learn proven trading techniques and how to successfully execute them. The course is recommended for anyone considering trading or finance as a career.

After completing the course you will receive the GCMS Trading Diploma. This diploma has been confirmed by graduates all over EU that it has helped them to secure jobs within well-known investment banks (such as HSBC, Nordea and Saxo Bank).

Read more about the course, benefits and how to sign up, here:

Course information

 

Sign up and register here

Detailed diploma content information

 

Det er som studerende muligt at tilmelde sig en masse spændende seminar på IVØ hver måned.

Du kan læse mere om de forskellige seminar her

Det er muligt at tilmelde sig her

Fantastisk arrangement!!

NU bliver det vildt venner

..eller måske først til maj, men SÅ!

Med forår kommer amorinerne (eller allergierne) frem! Den her går ud til alle smækre/snottede Oeconer OG mat-øk’ere:
ØMU indbyder hermed til den bedste forårsfest, du ikke vil gå glip af!! Her snakker vi lækker #MAD, dejlig #MUSIK og som altid #FAVORABLE #PRISER i en veludstyret bar!!

#DATO: 17 maj
Info om spisning og priser vil blive opdateret senere, men sæt allerede NU datoen af, og meld dig til eventet.

Følg med på facebook

#Vild#Ungdom#lækker#mad#drinks#drunk#dance#love#fleredrinks#hashtagsvirkergaranteretsnartpåfacebook#over#and#out
VI ELSKER FEST!
kh. ØMU